Elk jaar vindt er op It Pakhûs een BHV cursus plaats waaraan alle medewerkers deelnemen.

Deze cursussen vinden plaats in de maand maart.