Op It Pakhûs werken we met enthousiaste medewerkers met veel inzet om het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. De medewerkers en de leiding streven er naar hun werk zo goed mogelijk te doen en de belangen van de bewoners en hun vertegenwoordigers maximaal te behartigen.

In een kleinschalige organisatie als It Pakhûs zijn de contacten laagdrempelig en direct. Er bestaat een open communicatie waarin meningen en gewenste aanpassingen goed bespreekbaar zijn.

Toch kan er altijd iets gebeuren waar u niet blij mee bent. In It Pakhûs wordt uw klacht gezien als een kans om tot verbetering te komen. Daarom wil It Pakhûs zorgvuldig omgaan met het afhandelen van een klacht. Daarvoor volgen wij de volgende procedure:

  • Bij voorkeur wordt de klacht eerst besproken met de direct betrokkene(n).
  • Wanneer dat niet mogelijk is of ongewenst, kan de klacht besproken worden met de leiding van It Pakhûs. Sandra van de Donk (zorgondernemer It Pakhûs) en/of Tietia Snijder (mede eindverantwoordelijke).
  • Wanneer we er met bovenstaande mensen niet naar wens uitkomen, kan er een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Deze klachtenfunctionaris wordt via Klachtenportaalzorg toegewezen. Deze klachtenfunctionaris zal proberen te bemiddelen.
  • Mochten we er ook met deze hulp niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. It Pakhûs is aangesloten bij: Klachtenportaal Zorg waar u voor uitgebreide informatie contact mee kunt opnemen.  Het pdf-bestand “Klachtenportaal Zorg” met daarin spelregels kunt u hier downloaden.
  • Het klachtenreglement kunt u lezen op de site van Klachtenportaal Zorg of u kunt een kopie vragen van het klachtenreglement aan de zorgmanager van It Pakhûs.
  • Wij gaan ervan uit dat It Pakhûs de klacht zelf in samenwerking met u kan oplossen.Mocht dit toch niet het geval zijn en heeft u hulp nodig om u klacht aan te melden bij Klachtenportaalzorg, dan geven wij deze graag.

Sandra van de Donk (zorgondernemer It Pakhûs) en team.