Creatieve therapie

Op It Pakhûs heeft ‘Praktijk Pierrot’ zich gevestigd die creatieve therapie aanbiedt.

Beeldende creatieve therapie is een vorm van therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van beeldende middelen, zoals klei, verf en tekenmaterialen. Door middel van het maken van beelden kan uiting worden gegeven aan emoties en gevoelens. Op deze wijze kan de therapie helpen bij het verminderen of accepteren van problemen. Het resultaat kan verwerking, verrijking of inzicht zijn. Creatieve, scheppende vermogens zijn in ieder mens aanwezig. Beeldende therapie is niet gericht op het maken van een “mooi” beeld. Bij beeldende therapie gaat het om het uitdrukking geven aan datgene wat binnenin leeft, wat soms met woorden onvoldoende mogelijk is.

Voor wie?

‘Praktijk Pierrot’ geeft creatieve therapie  die ondere andere geschikt voor hulp bij:

 • Rouw of verlies
 • Het verwerken van een trauma of een ziekte
 • Faalangst
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Assertiviteit
 • Stressklachten
 • Emotie beleving
 • Emotie uiting
 • Emotie ordening

Werkwijze

Indvidueel:
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Hierin wordt door de therapeut en hulpvrager samen bepaald hoe het vervolgtraject eruit zal zien. Individuele therapie omvat minimaal zes sessies van één uur waarin een programma op maat wordt gemaakt met materialen die bij de hulpvraag aansluiten. Er kan ook worden gewerkt aan de hand van geleide fantasie, verhalen en dromen.

Groepstherapie:
Bij voldoende aanmelding is groepstherapie mogelijk. Er is dan keuze uit:

 • Werken aan een eigen thema binnen een groep
 • Werken aan het verbeteren van sociale vaardigheden, “Ken Jezelf” training binnen een groep

Neem contact op als u geïnteresseerd bent.

De creatieve therapeut:

tietia

Mijn naam is Tietia Snijder. ik heb gewerkt :

 • als lerares in het basisonderwijs.
 • in de gehandicaptenzorg.
 • als creatief therapeut (vanaf 2011 in mijn toenmalige eigen praktijk Pierrot).
 • als intern woonbegeleider en eindverantwoordelijke dagbesteding in it Pakhûs in Akkrum.