Oprichter en zorgondernemer

Mijn naam is Sandra van de Donk. Ik ben geboren in Eindhoven op 27 april 1965. Ik heb de mavo en de havo gevolgd en heb daarna mijn diploma gehaald op het HBO inrichtingswerk. Mijn specialisatie was ‘de mens met een verstandelijke beperking’ met een aantekening ‘psychiatrie’.

Vanaf mijn 20e werk ik met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Lang werkte ik  in een antroposofische woonwerkgemeenschap in Brabant, Bronlaak genaamd. Daar heb ik veel gezien en geleerd. Ik heb er ook de Antroposofische en reguliere Z-opleiding gevolgd en ben voor beiden geslaagd. Daar leerde ik dat ieder mens een gezonde geest/ziel heeft. Ik zal dan ook nooit over ‘geestelijk of verstandelijk beperkten’ spreken. Het is de mens, die een verstandelijke beperking heeft. Ik heb verschillende cursussen/congressen gevolgd met als thema: autisme, seksualiteit en een verstandelijke beperking, agressie hantering, teambegeleiding enz.

In 2002 ben ik naar Friesland verhuisd. Ik wilde dichter bij het water wonen, vanwege mijn grote passie, zeilen. Ik ben destijds in Sneek bij Philadelphia gaan werken en zette binnen deze instelling een kleinschalig woonproject op voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook werkte ik enige tijd op Maykehiem met dezelfde doelgroep.

Na mijn werk in Brabant, op Bronlaak verhuisde ik in 2002. Ik nam afscheid van mijn leuke baan en eigen huis in Nijmegen om mij vervolgens in Friesland te vestigen. Ik zeilde al van jongs af aan in deze mooie waterrijke provincie. Het was mijn wens om bij mijn bootje in Friesland te wonen. Ik vond snel een baan en werkte 2 jaar bij Philadelphia. Vervolgens was ik 10 jaar in de ambulante thuisbegeleiding actief . Verslavingsproblematiek, autisme, psychiatrische ontwikkelingsstoornissen, enz. maakten onderdeel uit van mijn werk als hulpverlener. Mooi werk, maar ik miste het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ik miste het samen leven, de humor en vooral de verbinding die je maakt als je begeleiding geeft bij de dagelijkse gang van zaken.

Het werd tijd om mijn droom waar te maken. Al heel lang leefde het idee in mij om te gaan wonen met mensen die door hun verstandelijke beperking niet zelfstandig kunnen wonen. Door samen te gaan wonen wilde ik mét hen voor ons allen een thuis creëren. Ieder mens heeft kwaliteiten en als we deze kwaliteiten bundelen hebben we van alles in huis om samen gelukkig te worden. Dat was mijn droom en deze heb ik gerealiseerd in It Pakhûs. Ik leef er zelf met heel veel plezier en geniet elke dag van mijn mooie, lieve en bijzondere huisgenoten.