Missie

It Pakhûs is een in de samenleving geïntegreerde, kleinschalige woongroep waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen en werken. It Pakhûs biedt een veilige en inspirerende woon- en werkplek waar begeleiding op maat wordt gegeven. Ieder groepslid wordt gestimuleerd om de eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen.

 

Visie

It Pakhûs zoekt verbinding met de samenleving. Dat willen we bereiken door als groep en of als individu deel te nemen aan activiteiten in Akkrum en omgeving en door het realiseren van een dierenweide tegenover It Pakhûs wat een ontmoetingsplek voor iedereen kan zijn.

It Pakhûs werkt met een klein, professioneel en uitermate gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers, om samen een fijne en vertrouwde woon- en werkplek te creëren.

It Pakhûs biedt ook ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stagiaires en andere belangstellenden om mee te helpen of op een andere wijze iets te betekenen voor It Pakhûs waarbij wederzijdse belangen gediend worden.