Missie (Wat is het doel?)

It Pakhûs is een in de samenleving geïntegreerde, kleinschalige woongroep waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking samen wonen, werken en ontspannen. Leven!

It Pakhûs biedt een veilige en inspirerende woon- en werkplek waar begeleiding op maat wordt gegeven. Ieder lid van de gemeenschap wordt gestimuleerd om de eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen en iedereen wordt uitgedaagd om een gelukkig(er) mens te worden.

Achter deze missie staat een visie op de mens.

Centraal in deze visie staat dat ieder mens streeft naar een zo gelukkig mogelijk leven. Bij mensen zonder gediagnosticeerde verstandelijke beperking zit het ego vaak in de weg om te durven zijn wie je eigenlijk bent. Het ego dat zich schaamt, de gestelde regels wil volgen of angst heeft er niet bij te horen. Dit kan je tegenhouden om ten volle uit te leven en daarmee te zijn wie je bent, waar je gelukkig van wordt. Van een ego lijkt de mens met een verstandelijke beperking minder last te hebben. We vinden dat mensen met een verstandelijke beperking vaak meer puur gedrag laten zien. Voor de mens met een verstandelijke beperking is het van belang, om te leren gaan met zijn beperking om de mens te worden die hij is.

Visie (Hoe willen we onze missie bereiken?)

Hoe groeien we samen, maar ook individueel, om bovenstaand doel te bereiken?

Door samen te wonen en werken als gemeenschap. Samen te leven!
Door gezamenlijke doelen te stellen, teleurstellingen te verdragen en zegeningen te vieren
Door bij jezelf en de ander een ontwikkeling in gang te zetten/houden naar ‘gelukkig voelen’
Door elkaar van mens tot mens te ontmoeten en elkaar te mogen raken
Door een sfeer te creëren waarin je je durft te ontwikkelen
Door zinvolle activiteiten met elkaar te ondernemen (werken)
Door ontspanning te creëren (met elkaar of individueel)
Door elkaar te waarderen
Door verbinding te zoeken met de samenleving om ons heen
Door anderen, op welke wijze ook, (vrijwilligers, logees, stagiaires ) te laten deelnemen aan onze gemeenschap.
Door gebruik te maken van al doorleefde delen van bestaande methodieken (Bijv. Geef me de 5)
Door te delen! Je huis, je werkplek, je ervaring, je gevoel, je blijdschap en je verdriet

Ieder mens heeft kwaliteiten. Samen zijn we 100%. (Triple C methodiek)

Wanneer een mens zonder gediagnosticeerde verstandelijke beperking zich openstelt als mens en zich laat raken door onze bewoners / dagbesteders geef je je waardering aan de ander en laat je voelen dat ze ertoe doen. Daar groeit iedereen van.

Onze bewoners zijn op de eerste plaats mens en hebben de rol van hulpvragende, die begeleiding nodig heeft om te (leren) leven met zijn beperking. De begeleider werkt op It Pakhûs in eerste instantie als mens en krijgt de rol van begeleider.

Wat vragen we van de medewerker in de rol van begeleider? Als werkend mens in de rol van begeleider zorg je ervoor dat de bewoner zijn mens- zijn zoveel mogelijk tot bloei kan komen en dat zijn beperking naar de achtergrond schuift.

De begeleider neemt over waar dat (indirect) gevraagd wordt en leert aan waar dit mogelijk is. Dit is een blijvende zoektocht, waarin oplettendheid voor over en ondervraging zeer belangrijk is. Over/ondervraging leidt tot onzekerheid en onvrede en een uiting hiervan is bijvoorbeeld agressief gedrag.

De begeleider mag genieten van de puurheid van de bewoners / dagbesteders en kan hier als mens door geraakt worden waardoor er een verbinding ontstaat.

Ieder mens heeft een eigen ziel die geleefd wil worden. Iedereen is op de eerste plaats van zichzelf

Kahlil Gibran